ФЕСТИВАЛ “ДНИ НА ТАНГОТО”, СОФИЯ

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

УЧАСТИЕ

Участието в семинарите на фестивала е възможно само след предварителна регистрация, която се прави онлайн, чрез уеб сайта на фестивала www.diadeltango.com или www.dninatangoto.com

Присъствието на милонгите и концертите е възможно след закупуването на отделен билет или пакет. На входа ще се продават само билети за отделните милонги. Билети за отделните концерти ще се продават предварително онлайн, а също така и на определени места за продажба в София. Ако има останали непродадени билети за концертите, те ще се продават на входа, преди всеки концерт. Пакетите за милонгите са ограничени до 100, включват вход за всички милонги, и ще се продават предварително в интернет и на входа преди първата милонга, ако все още има наличност. Пакетите за концертите са ограничени до 50, включват вход за всички концерти и ще се продават предварително в интернет и на входа преди първия концерт, ако все още има наличност. Милонгите и концертите са без резервирани места за сядане.

СЕМИНАРИ

Участниците във всеки семинар ще бъдат ограничени до 30.

Всички семинари ще бъдат водени на английски език.

За всички семинари, с изключение на WORKSHOP 3A – LEADERS’ TECHNIQUE и WORKSHOP 3B – FOLLOWERS’ TECHNIQUE е необходимо участието с партньор. Силно се препоръчва участниците да се регистрират по двойки, с помощта на опцията “РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ДВОЙКИ”. В случай на регистрация поединично за отделен семинар, организаторите ще определят партньор, на случаен принцип, от единично регистрираните участници от противоположния пол. Организаторите не носят отговорност за нивото и физическите данни (напр. височина) на определения партньор. Ако е необходимо, или ако това се счита за полезно за обучението, учителите може да разменят партньорите по време на семинарите.

Всеки семинар има препоръчително минимално ниво на компетентност (“всички нива”, “средно напреднали” и “напреднали”) и се очаква, участниците да не се регистрират за семинари над тяхното ниво. Препоръчително е всеки участник разумно да определи собственото си ниво, използвайки опита си от нивото на уроците, които посещава в местната школа или други фестивали, или да поиска съвет от инструктурите си. Организаторите не носят отговорност, ако по време на фестивала учителите откажат да дадат съвет или да преподават елементи, които те считат за предварително необходими за нивото на съответния семинар.

Официалната продължителността на всеки семинар е 90 минути, което включва загрявката и обобщение на наученото в класа. Организаторите не носят отговорност, ако това време е намалено, поради закъснения на участниците или учителите.

Правенето на снимки и видеоклипове по време на семинарите не се разрешава. Учителите може да решат да направят обобщение на класа в края на семинара, което, с тяхно одобрение, може да бъде заснето.

МИЛОНГИ И КОНЦЕРТИ

Милонгите и концертите в петък (11-ти декември) и събота (12-ти декември), са ограничени до 500 гости. В неделя (13-ти декември), концертът е ограничен до 100 гости, а милонгата – до 200 гости. Всеки, който е закупил пакет за милонгите или концертите, има гарантиран достъп съответно до всички милонги или концерти. Всеки, който предварително е закупил билет за концерт, има гарантиран достъп до този концерт. Ако лимитът от гости за някоя милонга или концерт бъде достигнат, организаторите ще спрат продажбата на билети на входа за това събитие.

Всички места, където се организират събития във връзка с фестивала, са за непушачи.

На концертите и милонгите не е позволено да се внасят напитки и храна.

Правенето на снимки и видеоклипове по време на концертите не е позволено.

Правилата, обичаите и етикета за танцуване на милонга трябва да се спазват от всички гости на фестивалните милонги. Всеки, който не е запознат с тях, трябва да се консултира с местната общност, със своите учители или с екипа на организаторите на фестивала, преди участието си на милонгите. Организаторите си запазват правото да ограничат достъпа до дансинга на гостите с неадекватно поведение по време на милонгите.

Организаторите препоръчват на всички да се насладят с очи и с уши на представленията на учителите по време на милонгите и да се въздържат от записване на шоуто. Организаторите ще направят професионални записи на всички представления и ще публикуват видеоклиповете малко след фестивала, за да бъдат гледани от желаещите да преживеят магията отново.

РЕГИСТРАЦИЯ И ПЛАЩАНИЯ

Регистрацията и покупката на билети са валидни само при получаване на пълния размер на плащането от организаторите на фестивала. Плащанията на семинари и пакети за милонгите/концертите могат да бъдат направени онлайн, след регистрация на сайта на фестивала, с кредитна/дебитна карта, както и с Paypal, или по банков път, след като през уеб сайта на фестивала е подаден надлежно попълнен формуляр за регистрация.

В случай на плащания с банков превод, местата за семинарите и/или пакетите за милонги/концерти ще се резервират за период от 10 дни след подаване на формуляра за регистрация. Ако в този срок пълния размер на регистрацията, невключваща каквито и да било банкови такси и комисионни, не бъде получен в банковата сметка, посочена от организаторите на фестивала, местата ще бъдат освободени и тогава трябва да бъде подаден нов регистрационен формуляр.

Участниците, живеещи в България, могат да извършват плащания в брой на упълномощените представители (посочени на сайта на фестивала) или на следния адрес, след уговаряне на среща по телефона:

Студио „Tango & Pepper”
Ул. „Граф Игнатиев“, № 3, ет. 2
София
Телефон за връзка: +359 888 352424

ПРОМЕНИ В РЕГИСТРАЦИЯТА

Не са възможни промени в регистрацията, след като тя е била платена и потвърдена от организаторите. Въпреки това, участниците могат да добавят допълнителни семинари към регистрацията си, когато се представят при влизане или по всяко друго време на фестивала, при положение, че има свободни места. Плащанията на всички допълнителни семинари се правят в брой на регистрационното бюро на фестивал.

АНУЛИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Сумите за билети за концертите не се възстановяват.

Сумите за платените предварително семинари и регистрации за милонги се възстановяват, при спазване на следните условия и срокове:

  • В случай на анулиране на регистрация до 15-ти октомври, размерът на регистрацията ще бъде напълно възстановен, но без административна такса в размер на €25.
  • В случай на анулиране на регистрация между 15-ти октомври и 15-ти ноември, ще бъдат възстановени 50% от размера на регистрацията, при условие че общата стойност на регистрацията е повече от €50. След 15-ти октомври няма да бъде възможно възстановяване на регистрации, чиято стойност е по-малка от €50.
  • След 15-ти ноември няма да бъде възможно възстановяване на суми за регистрации.

Не е възможно да се правят частични анулации (т.е. да се анулират само отделни семинари).

Ако някое от събитията (семинар, милонга или концертн) се отмени от организаторите, цената му ще бъде възстановена в пълен размер.

Ако фестивалът се отмени в резултат на природно бедствие или форс мажор, няма да бъдат правени никакви възстановявания.

Всички възстановявания ще бъдат направени по банков път, до 30 дни след края на фестивала. Всички получатели на възстановими средства трябва да предоставят коректни данни за банкови сметки. Банковите такси и комисионни ще бъдат за сметка на получателите на сумите.

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ НА РЕГИСТРАЦИИ

Регистрациите могат да бъдат прехвърляни на други лица по всяко време преди 10-ти декември, при положение че са изпълнени следните условия:

(а) Заместващото лице трябва да е от същия пол;
(б) Участникът, анулиращ участието си, трябва да изпрати писмо до diadeltango@gmail.com от същия и-мейл адрес, който е използвал за регистрацията си, не по-късно от 9-ти декември, съдържащо пълното име и и-мейла на заместника; и
(в) всички прехвърляния на суми и плащания стават между участника и заместника му.

Ако условия (а) и (б) не са изпълнени, на заместника може да бъде отказан достъп до семинарите.

Прехвърляния могат да бъдат правени както изцяло, така и частично (т.е. само за избрани семинари).

ПРОМЕНИ В ПРОГРАМАТА, ГРАФИКА ИЛИ МЕСТАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯТА

Организаторите си запазват правото да правят промени в програмата, графика и изброените места за провеждане на събитията. Ако настъпят подобни промени, на тези, които са се абонирали да получават съобщения на електронната си поща от фестивала Dia(s) Del Tango, ще бъдат изпрателни уведомителни писма. Сайтът на фестивала ще бъде също актуализиран с информация за всички промени, съобщавани и по време на фестивала.